För att skapa ett engagemang och samsyn hos ledare och medarbetare är det värdefullt att få inspiration genom föreläsningar om framgångsrikt förbättringsarbete. Vi är mycket vana föreläsare för både stora och mindre grupper. Vi hjälper er att få nya insikter utifrån den senaste forskningen om vad som krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet. Vi varvar teori med praktiska övningar.            

 

  • Leda för framgång - Om att hitta rätt fokus för sitt utvecklingsarbete som leder till förbättrade resultat.

  • Sveriges bästa verksamheter - Vad gör vissa verksamheter mer framgångsrika än andra? Ta del av 20 års forskning.

  • Vikten av en tydlig organisationskultur - Om att leda genom kultur och hitta rätt balans mellan kultur och struktur.

  • Kvalitetskultur - Utveckla en kvalitetskultur som en del av organisationskulturen för att åstadkomma hållbara resultat.

gallery/d8g_7323 (1)

föreläsning - fyll på med inspiration och nya perspektiv