Vill du ha stöd av forskare som använder vetenskapliga metoder för att förbättra din verksamhet baserat på fakta? Genom aktionsforskning och följeforskning som metoder kan du få hjälp med detta.

 

  • Utvärdera och utveckla din verksamhet genom aktionsforskning och följeforskning.

  • Utvärdera förbättrings/-förändringsinitiativ för att bättre förstå orsak och effekt.

  • Identifiera de bästa arbetssätten i managementforskningen som stöd för att utveckla din verksamhet.

gallery/kvalitetskultur projektet

forskning - basera beslut på fakta