För att nå hållbara resultat som ständigt förbättras behöver varje verksamhet utveckla både kulturen och strukturen. Vi ger er forskningsbaserade råd och metoder på vägen under er förbättringsresa.     

 

  • Baserat på en tidseffektiv utvärdering av din verksamhet ges forskningsbaserade råd om utvecklingen framåt för att åstadkomma hållbara resultat.

  • Stöd vid utvecklingen av din verksamhet för att hitta rätt nivåer av struktur i din verksamhet, nivåer som ger goda förutsättningar för att hantera den höga förändringstakten som råder, att vara stabil och samtidigt anpassningsbar.

  • Stöd för att lyckas med processarbetet, forskningsbaserade råd och metoder för tillämpningen som driver resultat.

  • Råd att bedriva verksamhetsutveckling som stöd för digitalisering. 

  • Utvecklingsstöd för generella och branschspecifika kvalitets- och hållbarhetsmodeller och förbättringsverktyg.

  • Rådgivning/bollplank åt kvalitetschefer och ledningsgrupper.

rådgivning - få stöd i utvecklingen av kultur och struktur

gallery/rådgivning