Betydelsen av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling blir allt viktigare. För att bedöma kvalitet och hållbarhet i upphandling krävs metoder och kunskap om att utvärdera anbudsgivare på ett sätt som uppfyller principerna enligt LOU. Vi har mycket stor erfarenhet av att (1) utveckla metoder för att ställa krav på kvalitet och hållbarhet i upphandling, (2) utvärdera enligt dessa metodiker, och (3) utveckla partnerskap under avtalsperioden mellan beställare och utförare för ökad nytta för alla intressenter. Denna kunskap bygger både på forskning och praktisk erfarenhet.               

 

  • Utvecklingsstöd för upphandlingsmodeller för kvalitet och hållbarhet.

  • Utvärderingsstöd för kvalitet och hållbarhet i upphandling och under avtalsperioden.

  • Rådgivning för utveckling av partnerskap mellan offentliga beställare och privata utförare – avtalsuppföljning.

gallery/rapport-forum-för-health-policy-2-e1444141246324

upphandling - få stöd AV metoder och utvärdering