För att utveckla en förbättringskultur är utbildning och coaching centralt. Det gäller både ledare och medarbetare. Vi har mycket stor erfarenhet av att förmedla kunskap om hur man utvecklar både kulturen och strukturen i en verksamhet. Teoripass varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner.

 

  • Utbildning i förbättringskunskap – Hur gör man för att åstadkomma bra resultat som ständigt förbättras? Hur gör Sveriges bästa verksamheter?

  • Utbildning om SIQ Managementmodell – Hur använder ni modellen för att skapa rätt nivåer av kultur och struktur som ger er hållbara resultat som ständigt blir bättre?

  • Utbildning om effektiva ledningssystemHur utvecklar man ett ledningssystem som blir ett stöd för verksamheten och inte ett hinder?

  • Utbildning i processorientering och processledningMånga misslyckas med sitt processarbete. Så här gör ni för att lyckas.

  • Ledare/moderator för workshops och seminarier

utbildning - lär mer på djupet

gallery/_s4a8655