Böcker

Förbättringsakademin är förlag och utgivare av böcker inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. All publikation baseras på forskning.

 

Henrik Eriksson, PhD & Åsa Rönnbäck, PhD