Referenser

Åsa Rönnbäck, PhD

 • har ansvarat för utvecklingen av den nationella, forskningsbaserade ledningsmodellen SIQ Managementmodell. Ett utvecklingsarbete av modellen bedrevs som ett forskningsprojekt 2015-2017 för vilken Åsa var designer och projektledare, www.siqmodell.se.​​​​
 • bloggar om kvalitets- och verksamhetsutveckling i Kvalitetsmagasinet, www.kvalitetsmagasinet.se.
 • är affilierad forskare vid Mälardalens högskola, hedersmedlem i SQMA - Swedish Quality Management Academy, www.sqma.se, och tidigare ledamot i RISE certifieringsstyrelse.
 • har varit projektledare/forskare i ett flertal forskningsprojekt, exv om kvalitetskultur, kvalitetsprofessionen, kvalitet i upphandling, värdeskapande i B2B2C relationer, relationen mellan digitalisering och kvalitetsutveckling, integrerade ledningssystem och utvecklingen av ledningsmodeller.
 • har utvecklat kvalitetsmodeller för upphandling och utveckling av partnerskap inom kollektivtrafiken och äldreomsorg.
 • är talare vid olika konferenser som Kvalitetsmässan, World Quality Day, EOQ Congress, Kvalitetsdagen vid Linköpings Universitet, Almedalen, Kvalitetsdagen i Norr, Rikskonferensen Bättre Skola, Scandinavian Quality Conference, Forum Jämställdhet, Ledning och styrning av framtidens myndigheter, Tillväxtverket "Tillväxt för alla", Centuri Användarforum, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SKR etc.
 • har arbetat med utvecklingen av integrerat ledningssystem inom Flygvapnet (F7) för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och flygsäkerhet.

Henrik Eriksson, PhD

 • har forskat i tjugo år på vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter, och hur man uppnår resultat av kvalitets- och utvecklingsinitiativ.
 • är regelbundet anlitad som föreläsare och utbildare inom till exempel Sveriges bästa verksamheter, Processledning, Kvalitetsförbättringar, Business Excellence, Upphandling och Kvalitet, och generellt om kundorienterad verksamhetsutveckling.
 • har lång praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling och har i rollen som kvalitetschef samt utvecklingschef drivit stora utvecklingsarbeten, samt lett medarbetare.
 • driver idag forskning inom kvalitets- och verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor på Chalmers Tekniska Högskola, och i samverkan med flera organisationer, nationellt och internationellt.
 • har publicerat över 50 vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, och har god kännedom om de senaste forskningsresultaten inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Forskningen har publicerats i högt ansedda vetenskapliga managementtidskrifter.
 • har praktisk erfarenhet av att leda arbete inom områden som ledningssystem, processledning, kvalitetsförbättringar, verksamhetsutveckling och effektiviseringar.
 • har i rollen som konsult varit anlitad av kommuner, myndigheter, landsting, företag, statliga bolag etc.

Kunder & Partners