gallery/Förbättringsakademin-logo_72dpi_630x74
 • har ansvarat för utvecklingen av den nationella, forskningsbaserade ledningsmodellen SIQ Managementmodell. Ett utvecklingsarbete av modellen bedrevs som ett forskningsprojekt 2015-2017 för vilken Åsa var designer och projektledare, www.siqmodell.se.​​​​
 • bloggar om kvalitets- och verksamhetsutveckling i Kvalitetsmagasinet, www.kvalitetsmagasinet.se.
 • är affilierad forskare vid Mälardalens högskola, hedersmedlem i SQMA - Swedish Quality Management Academy, www.sqma.se, och tidigare ledamot i RISE certifieringsstyrelse.
 • har varit projektledare/forskare i ett flertal forskningsprojekt, exv om kvalitetskultur, kvalitetsprofessionen, kvalitet i upphandling, värdeskapande i B2B2C relationer, relationen mellan digitalisering och kvalitetsutveckling, integrerade ledningssystem och utvecklingen av excellencemodeller.
 • har utvecklat kvalitetsmodeller för upphandling och utveckling av partnerskap inom kollektivtrafiken och äldreomsorg.
 • är talare vid olika konferenser och forum som Kvalitetsmässan, World Quality Day, EOQ Congress, Kvalitetsdagen vid Linköpings Universitet, Almedalen, Kvalitetsdagen i Norr, Ledardagen i Lidköpings kommun, Rikskonferensen Bättre Skola, Scandinavian Quality Conference, Forum Jämställdhet, Ledning och styrning av framtidens myndigheter, Tillväxtverket "Tillväxt för alla", Centuri Användarforum, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), SKL etc.
 • har arbetat med utvecklingen av integrerat ledningssystem inom Flygvapnet (F7) för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och flygsäkerhet.

Referenser

Åsa Rönnbäck, PhD

Henrik Eriksson, PhD

 • har forskat i tjugo år på vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter, och hur man uppnår resultat av kvalitets- och utvecklingsinitiativ.
  är regelbundet anlitad som föreläsare och utbildare inom till exempel Sveriges bästa verksamheter, Processledning, Kvalitetsförbättringar, Business Excellence, Upphandling och Kvalitet, och generellt om kundorienterad verksamhetsutveckling.
  har lång praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling och har i rollen som kvalitetschef samt utvecklingschef drivit stora utvecklingsarbeten, samt lett medarbetare.
  driver idag forskning inom kvalitets- och verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor på Chalmers Tekniska Högskola, och i samverkan med flera organisationer, nationellt och internationellt.
  har publicerat över 50 vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, och har god kännedom om de senaste forskningsresultaten inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Forskningen har publicerats i högt ansedda vetenskapliga managementtidskrifter.
  har praktisk erfarenhet av att leda arbete inom områden som ledningssystem, processledning, kvalitetsförbättringar, verksamhetsutveckling och effektiviseringar.
  har i rollen som konsult varit anlitad av kommuner, myndigheter, landsting, företag, statliga bolag etc.

Kunder & Partners