Våra tjänster

Forskning - Basera beslut på fakta

Vill du ha stöd av forskare som använder vetenskapliga metoder för att förbättra din verksamhet baserat på fakta? Genom aktionsforskning och följeforskning som metoder kan du få hjälp med detta.
 
 • Utvärdera och utveckla din verksamhet genom aktionsforskning och följeforskning.
 • Utvärdera förbättrings/-förändringsinitiativ för att bättre förstå orsak och effekt.
 • Identifiera de bästa arbetssätten i managementforskningen som stöd för att utveckla din verksamhet.

 

Kontakta oss för offert: info@forbattringsakademin.se

Rådgivning - Få stöd i utvecklingen av kultur & struktur

För att nå hållbara resultat som ständigt förbättras behöver varje verksamhet utveckla både kulturen och strukturen. Vi ger er forskningsbaserade råd och metoder på vägen under er förbättringsresa.     
 
 • Baserat på en tidseffektiv utvärdering av din verksamhet ges forskningsbaserade råd om utvecklingen framåt för att åstadkomma hållbara resultat.
 • Stöd vid utvecklingen av din verksamhet för att hitta rätt nivåer av struktur i din verksamhet, nivåer som ger goda förutsättningar för att hantera den höga förändringstakten som råder, att vara stabil och samtidigt anpassningsbar.
 • Stöd för att lyckas med processarbetet, forskningsbaserade råd och metoder för tillämpningen som driver resultat.
 • Råd att bedriva verksamhetsutveckling som stöd för digitalisering. 
 • Utvecklingsstöd för generella och branschspecifika kvalitets- och hållbarhetsmodeller och förbättringsverktyg.
 • Rådgivning/bollplank åt kvalitetschefer/utvecklingschefer och ledningsgrupper.  

 

Kontakta oss för offert: info@forbattringsakademin.se

Upphandling - Få stöd av metoder & utvärdering

Betydelsen av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling blir allt viktigare. För att bedöma kvalitet och hållbarhet i upphandling krävs metoder och kunskap om att utvärdera anbudsgivare på ett sätt som uppfyller principerna enligt LOU. Vi har mycket stor erfarenhet av att: (1) utveckla metoder för att ställa krav på kvalitet och hållbarhet i upphandling, (2) utvärdera enligt dessa metodiker, och (3) utveckla partnerskap under avtalsperioden mellan beställare och utförare för ökad nytta för alla intressenter. Denna kunskap bygger både på forskning och praktisk erfarenhet.               
 
 • Utvecklingsstöd för upphandlingsmodeller för kvalitet och hållbarhet.
 • Utvärderingsstöd för kvalitet och hållbarhet i upphandling och under avtalsperioden.
 • Rådgivning för utveckling av partnerskap mellan offentliga beställare och privata utförare – avtalsuppföljning.

 

Kontakta oss för offert: info@forbattringsakademin.se

Föreläsning - Fyll på med inspiration & nya perspektiv

För att skapa ett engagemang och samsyn hos ledare och medarbetare är det värdefullt att få inspiration genom föreläsningar om framgångsrikt förbättringsarbete. Vi är mycket vana föreläsare för både stora och mindre grupper. Vi hjälper er att få nya insikter utifrån den senaste forskningen om vad som krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet. Vi varvar teori med praktiska övningar.            
 
 • Leda för framgång - Om att hitta rätt fokus för sitt utvecklingsarbete som leder till förbättrade resultat.
 • Sveriges bästa verksamheter - Vad gör vissa verksamheter mer framgångsrika än andra? Ta del av 20 års forskning.
 • Vikten av en tydlig organisationskultur - Om att leda genom kultur och hitta rätt balans mellan kultur och struktur.
 • Kvalitetskultur - Utveckla en kvalitetskultur som en del av organisationskulturen för att åstadkomma hållbara resultat.

 

Kontakta oss för offert: info@forbattringsakademin.se

Utbildning - Lär mer på djupet

För att utveckla en förbättringskultur är utbildning och coaching centralt. Det gäller både ledare och medarbetare. Vi har mycket stor erfarenhet av att förmedla kunskap om hur man utvecklar både kulturen och strukturen i en verksamhet. Teoripass varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner.
 
 • Utbildning i förbättringskunskap – Hur gör man för att åstadkomma bra resultat som ständigt förbättras? Hur gör Sveriges bästa verksamheter?
 • Utbildning om SIQ Managementmodell – Hur använder ni modellen för att skapa rätt nivåer av kultur och struktur som ger er hållbara resultat som ständigt blir bättre?
 • Utbildning om effektiva ledningssystem – Hur utvecklar man ett ledningssystem som blir ett stöd för verksamheten och inte ett hinder?
 • Utbildning i processorientering och processledning – Många misslyckas med sitt processarbete. Så här gör ni för att lyckas.
 • Ledare/moderator för workshops och seminarier

 

Kontakta oss för offert: info@forbattringsakademin.se

Utvärdering - Ta nästa steg i förbättringsresan

För att utveckla en organisation behöver ledare och medarbetare skapa en förståelse för hela verksamheten och hur dess delar hänger samman. Finns det en koppling mellan era strategier, mål och planer ihop med era valda arbetssätt och resultat? Genom forskningsbaserade metoder hjälper vi er att utvärdera er verksamhet så att ni kan ta nästa steg i er förbättringsresa.
 
 • Identifiera din verksamhets styrkor och förbättringspotential.
 • Utvärdera din verksamhets processmognad för att kunna ta processarbetet till nästa steg.
 • Utvärdera större initiativ och förändringar för att bättre förstå potentiella effekter.
 
Kontakta oss för offert: info@forbattringsakademin.se